Оплата праці працівників галузі бюджетної сфери, працюючих в важких і шкідливих умовах

 06.09.16


Відповідно до пп. «ґ» п. 3 розділу 4 наказу №557 працівникам за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також зайнятим прибиранням туалетів установлюється доплата в розмірі 10% посадового (місячного) окладу.

Ця доплата встановлюється тим працівникам, в робочих інструкціях яких зазначено, що вони у своїй роботі мають використовувати дезінфікуючі засоби або прибирають туалети, згідно з переліком посад, затвердженим колективним договором, у межах коштів, передбачених на оплату праці в кошторисі.

При цьому для встановлення такої доплати робочі місця цих працівників не потребують проведення атестації за умовами праці.

Відповідно до п. 33 Інструкції керівники закладів й установ освіти за погодженням з профспілковими комітетами можуть установлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, в розмірі до 12% тарифної ставки (посадового окладу) і до 24% тарифної ставки (посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці.© 2014 Профспілка працівників освіти і науки