Питання: 

Дякую за відповідь, але чим мені керуватися якщо є такий наказ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2014 року № 1183 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2013 року № 665»


У своїй діяльності заступник директора школи з навчально-виховної роботи керується Конституцією України, законами України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів; трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони. У цих нормативних документах не передбачено конкретна кількість уроків, які повинен відвідати заступник.

           Також заступник директора школи з навчально-виховної роботи керується Статутом і локальними правовими актами школи ( в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, посадовою інструкцією).

          Якщо в локальних документах школи вказано, скільки уроків повинен відвідати заступник директора, то цього треба дотримуватися.  


Відправити запитання

© 2014 Профспілка працівників освіти і науки