100-річчя з дня утворення технічної інспекції праці профспілок

 07.05.18


18 травня 2018 року виповнюється 100 років з дня утворення технічної інспекції праці профспілок, яку було засновано Декретом Ради народних комісарів.  На всіх етапах свого становлення і розвитку технічна інспекція праці профспілок забезпечувала виконання головної своєї функції  — захист прав працюючих на безпечні і здорові умови праці, а також соціальний захист осіб, які постраждали на виробництві, а це мільйони збережених життів, здоров’я працюючих та захист тисяч сімей загиблих.

         За свою 100-річну діяльність інспекція зазнала чимало змін та перетворень. Змінювалася її назва, підпорядкованість, повноваження. Спочатку інспекція праці була підпорядкована Народному комісаріату праці та його місцевим органам, однак згодом майже всю роботу з охорони праці було передано профспілкам – технічним інспекторам.

          У 1977 році інспекцію праці було перейменовано на технічну інспекцію праці профспілок, яка нараховувала понад 1200 осіб. Таку назву вона має до цього часу. Майже 74 роки технічна інспекція праці профспілок ефективно здійснювала державний нагляд і громадський контроль за додержанням роботодавцями законодавства про охорону праці.  

              З уведенням у дію 24 листопада 1992 року Закону України «Про охорону праці» та передачею державного нагляду за охороною праці від профспілок до держави технічну інспекцію праці профспілок було значно скорочено. Нині вона здійснює лише громадський контроль за додержанням вимог з охорони праці, створенням безпечних умов праці, захистом постраждалих від нещасних випадків і професійних захворювань та членів сімей загиблих на виробництві.

         Сьогодні, незважаючи на складні соціальні та економічні умови в країні, на незначний кількісний склад, технічна інспекція праці здійснює одну з найважливіших функцій профспілкової діяльності щодо захисту життя і здоров’я працівників.

 

Анатолій Євдокімов, технічний

                                                                                                                        інспектор праці обкому Профспілки  © 2014 Профспілка працівників освіти і науки