Семінар профактиву ВНЗ

 23.12.16


Жорстка конкуренція на ринку освітніх послуг вимагає стратегічних підходів до розвитку кожного вищого навчального закладу, які забезпечують високу гнучкість, адаптивність і готовність до постійного розвитку викладачів і студентів. Саме тому корпоративна культура постає в якості головної складової в системі стратегічного управління розвитком  ВНЗ.

На семінарі виступила кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Кравченко В.О.

Обговорювали питання удосконалення  корпоративної культури вищого навчального закладу задля підвищення його стратегічної конкурентоспроможності, формування позитивного іміджу закладу, створення кодексу професійної етики та організаційної культури працівників та студентів.

Також на семінарі виступили Корольова Т.С., голова профспілкової організації, Підгорний А.З., професор, завідувач кафедри статистики, Гордієнко О.М., викладач кафедри правознавства.

Значну увагу було приділено питанням доброзичливої конкуренції, зовнішнього вигляду студентів та викладачів, ролі студентського самоврядування, вивченню іміджу ВНЗ у середовищі абітурієнтів, їх батьків, випускників, роботодавців, жителів міста й області для оцінки соціального капіталу вищих навчальних закладів.

                                                      Корольова Т.С., голова первинної    профспілкової

                                                       організації працівників ОНЕУ© 2014 Профспілка працівників освіти і науки